Mini seminarer

Gratis miniseminarer

For at fuldende det faglige indhold på messen har vi igen i år arrangeret nogle miniseminarer. Miniseminarerne holdes i et telt på pladsen. 

BEMÆRK! Asbjørn Nyholts indlæg torsdag er erstattet af følgende:

Da Asbjørn Nyholt desværre måtte melde fra til sit indlæg torsdag formiddag, er vi glade for i stedet at kunne præsentere Flemming Andreasen fra firmaet Sportsgræs.

Flemming vil holde et indlæg torsdag formiddag kl. 11.30 om plejemæssige udfordringer på golf- og fodboldbaner.

Der har være historiske klimamæssige udfordringer de sidste to somre.
Sidste år var meget våd, og mange baner stod under vand.
I år har det været tørke og meget hårde baner, der har været udfordringen. 

Gennemgang og forslag til løsnings- og genopretningsmodeller for tørkeramte baner.
Gennemgang og forslag til løsning af våde og dårligt drænede baner.
Hvad koster det at genoprette/forbedre banerne.
Genanvendelse af regnvand til vanding af baner - forslag til løsningsmodeller.
Hvordan kan man sikre, at der kan spilles på banerne fra ultimo marts til medio november.


Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse - begge dage

Ligesom sidste gang bliver der et miniseminar begge dage om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Der var særdeles gode tilbagemeldinger på indlæggene i 2016, og derfor har vi igen fået slotsgartner i Center for slotte og haver under Kulturministeriet og adjungeret professor, Palle Kristoffersen til at holde indlæg. Han er ubetinget den mest vidende i Danmark om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Han var selv pioner med afprøvning af diverse metoder til gasbrænding og har siden tæt fulgt såvel forskningen som offentlig regulering på området og udviklingen af grej.

 - For to år siden var der faktisk en del nyt fra forskellige fabrikanter, men det har ikke rigtig sat sit præg på markedet. Vi ser især de klassiske metoder, og så er der et par produkter med hedvand, som er kommet ind via et par af de store spillere på markedet, siger Palle Christoffersen.

Nyt frø i plænen - torsdag

Hvor det ene indlæg handler om at forhindre vækst, er temaet i to andre indlæg om at skabe vækst i græsset. Hortonom Asbjørn Nyholt har sit eget rådgivningsfirma om græspleje. Han vil torsdag holde et indlæg om ’Nyt frø i plænen’. Eftersåning i plæner og sportsarealer. Han understreger, at eftersåning kan være relevant både på golfbaner, andre sportsarealer med slid, i parker, på kirkegårde og på private græsarealer, så emnet er relevant for alle faggrupper. Han vil fortælle om metoder og om maskiner og udstyr.

Utøj i plænen - onsdag

Hortonom Karin Norman holder onsdag indlæg om ’Utøj i plænen’ – Gåsebillen og Dollar Spot. Gåsebillen findes især på sandjord, hvor larverne æder græsrødderne. Det foretrukne bekæmpelsesmiddel er på vej ud efter ændringer af EU-regler. Karin Norman er involveret i en række forsøg på at bekæmpe gåsebiller blandt andet i samarbejde med forskellige golfbaner.

Et andet emne for Karin Norman er Dollars Spot, som er en ny svampesygdom på vores breddegrader. Den er tidligere kendt fra Sydeuropa, og har formentlig bredt sig på grund af lidt højere temperaturer i Nordeuropa.

Også her kan Karin Norman bidrage med ny viden for alle, da hun er involveret i de seneste afprøvninger, hvor man mildner konsekvenserne.


El-biler i drift

Hvilke driftsomkostninger er der? Hvilke fordele er der for miljøet og medarbejderne ved at køre med el-biler til affaldsindsamling? Det ved udviklingskonsulent Mathias Thuborg Madsen og driftschef Peter Lassen, Frederiksberg Kommune. De har blandt andet fem skraldebiler, hvoraf den ene har kørt fem år i Frederiksberg Gartner- og Vejservice.

Dieselbiler afskrives hurtigere end el-biler i Frederiksberg Kommune, fordi regelsættene omkring dieselbilers miljøforhold ændres ret ofte. Derfor er kommunen på vej med en strategi for indkøb, hvor alle køretøjer skal være på el.

Mathias Thuborg Madsen og driftschef Peter Lassen giver et oplæg på miniseminarerne, og der vil efterfølgende være debat.